Metaalgieten: de onmisbare schakel

In onze samenleving komen wij dagelijks gietproducten tegen: hekwerken, lateien en draagconstructies, schroeven voor schepen, motoronderdelen, kunstwerken, decoratie en fraaie robuuste velgen voor auto's ...

Welkom

TPL_SUBTITLE_WELKOM

De Nederlandse gieterijen vervaardigen een grote verscheidenheid aan producten die hun toepassing vinden in diverse sectoren, zoals de bouw, de automobielindustrie en de metaalindustrie. De metaalgieterij is een onmisbare sector binnen de metaalindustrie. Bedrijven en deskundigen werken nauw samen om kennis te kunnen uitwisselen. Mede hierdoor weet de opdrachtgever zich verzekerd van hoogwaardige producten.

MGB

TPL_SUBTITLE_MGB

Sinds 1998 hebben de metaalgieterijen binnen de Koninklijke Metaalunie zich verenigd in de branchegroep Metaal Gieterij Bedrijven (MGB). De Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Zij richt zich op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren. Naast het algemene lidmaatschap van de Metaalunie kunnen leden zich ook aansluiten bij een branchegroep. Een branchegroep behartigt de economisch-technische belangen van een specifieke sector zoals bijvoorbeeld de gereedschapmakers en de jachtbouwers. De Metaal Gieterij Bedrijven (MGB) verenigt naast enkele ijzergieterijen in hoofdzaak bedrijven die zich bezighouden met het gieten van non-ferro metalen. Belangenbehartiging en kennisoverdracht vormen de hoofdactiviteiten van de vereniging.
Bezoek de website.

AVNeG

TPL_SUBTITLE_AVNEG

De Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) bestaat sinds 1932. Zij maakt als branchevereniging onderdeel uit van FME-CWM. De Vereniging FME-CWM – kortweg FME – biedt als ondernemersorganisatie aan 2.500 bedrijven de helpende hand bij hun bedrijfsvoering. FME werkt voor bedrijven van verschillende omvang. Zo heeft tachtig procent van de leden minder dan honderd werknemers en vijftig procent zelfs minder dan vijftig. Maar ook multinationals zijn lid. FME-CWM verenigt als koepelorganisatie vele brancheverenigingen. De AVNeG behartigt hierbinnen de belangen van de gieterijen in Nederland. Milieu, energie, arbo en promotie van het vakgebied zijn de speerpunten van de vereniging. Bezoek de website.

NVvGT

TPL_SUBTITLE_NVVGT

De Nederlandse Vereniging van Gieterij Technici (NVvGT) werd opgericht in 1927 en behoort daarmee tot een van de oudste nog actieve verenigingen in Nederland. Sedert haar oprichting heeft de vereniging zich onafgebroken ingezet voor haar leden en de Nederlandse gieterijbranche. Doel hierbij is om de kennis over gieterijtechniek te verdiepen en uit te wisselen en de technisch hoogwaardige en innovatieve Nederlandse gieterijbranche bij het grote publiek te promoten. Al meer dan 80 jaar organiseert de vereniging elk jaar vele studie- en regiobijeenkomsten, waarin telkens wisselende aspecten van het gieterijvak worden belicht.

Het digitale magazine Gietwerk Perspectief is hèt kenniscentrum voor de Nederlandse gieterijbranche; op deze website worden naast het laatste nieuws uit de branche ook regelmatig tal van technisch hoogwaardige artikelen uit binnen- en binnenland geplaatst. 
Bezoek de website.